شاید یک زمانی در یک پروژه ای خواستید یک اسکرین شات از یک صفحه سایت بگیرید خیله خب ، ساده است اول میرید به اون سایت ، بعد روی کیبورد دکمه F11 رو میزنید تا صفحه FullScreen بشه و سپس دکمه PrintScreen رو میزنید تا یک تصویر از صفحه تون بگیره و سپس با استفاده …
ادامه ی نوشته